Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

LIVANDOVSCHI Roman

Roman LIVANDOVSCHI,
decanul facultăţii
Business şi Administrarea Afacerilor

Business şi Administrarea Afacerilor este o facultate constituită în 2002 în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, în baza a două facultăţi cu o bogată istorie şi tradiţii – facultăţile Management şi Marketing.

MISIUNEA

Facultatea de Business şi Administrarea Afacerilor este un lider în spaţiul universitar economic din Republica Moldova. Misiunea noastră este formarea specialiştilor de performanţă şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul administrării afacerilor, contribuind la promovarea spiritului antreprenorial şi la dezvoltarea mediului economic.

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE FACULTĂŢII
  • Prestarea unor servicii educaţionale de calitate, adaptate nevoilor unei societăţi bazate pe cunoaştere, în conformitate cu noile tehnologii şi cu cerințele pieţei forţei de muncă.
  • Valorificarea potențialului personalului didactic prin participarea la realizarea programelor de cercetare științifice și /sau proiecte internaționale.
  • Promovare a unui dialog permanent cu studenții, sprijinirea acestora în activităţile de organizare a structurilor de reprezentare şi atragere a studenţilor la îmbunătăţirea activităţii din facultate;
  • Dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii de învăţământ superior din ţară şi din străinătate, cu mediul de afaceri, organizațiile şi instituţiile naţionale şi internaţionale.
  • Asigurarea calității procesului de management al facultății.

În prezent, Facultatea de Business şi Administrarea Afacerilor reprezintă o componentă importantă a Academiei de Studii Economice din Moldova, contribuind la formarea specialiştilor în domeniul:


Axarea învăţământului pe student şi cunoaşterea necesităţilor acestuia determină conducerea facultăţii şi departamentelor, corpul profesoral să ajusteze planurile de învăţământ şi să adapteze programele de studii la necesităţile reale ale agenţilor economici. În procesul de instruire, la facultate se acordă o mare atenţie studierii limbilor moderne, comunicării de afaceri, utilizării computerului, ceea ce oferă absolvenţilor facultăţi şanse suplimentare de angajare în câmpul muncii. Pe lângă aceasta, absolvenţii facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor, indiferent de specialitate, sunt pregătiţi pentru a iniţia afaceri proprii în cele mai diverse domenii ale economiei naţionale.

Facultatea de Business și Administrarea Afacerilor are toate programele de studii superioare de licență acreditate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP). https://old.ase.md/facultatea/certificate-de-acreditare.html. De altfel, în urma rezultatelor excelente obținute în procesul evaluării externe a programelor de studii și în semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității ANACIP a acordat Facultății de Business și Administrarea afacerilor Diploma de recunoștință și a înmânat Cristalul Calității.