Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

1 BELOSTECINIC Grigore Rector ASEM, dr. hab., prof. univ., academician – președinte al Consiliului de Administrație
2 COTELNIC Ala Prim-prorector, prorector cu activitate didactică, dr. hab., prof. univ. – membru
3 GUȚU Corneliu Prorector pentru cercetare și parteneriate, dr., conf. cercet. – membru
4 SÂRBU Olesea Prorector pentru relații internaționale și proiecte europene, dr. – membru
5 MELNIC Igor Prorector cu activitate economică și socială, dr., conf. univ. – membru
6 BÎRCĂ Alic Decanul facultății „Economie Generală și Drept”, dr. hab., conf. univ. – membru
7 COBZARI Ludmila Decanul facultății „Finanțe”, dr. hab., prof. univ. – membru
8 SOLCAN Angela Decanul facultății „Business și Administrarea Afacerilor”, dr., conf. univ. – membru
9 GRIGOROI Lilia Decanul facultății „Contabilitate”, dr., conf. univ. – membru
10 ZGUREANU Aureliu Decanul facultății „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică”, dr., conf. univ. – membru
11 PLEŞCA  Lidia Director al Colegiului Național de Comerț al ASEM – membru
12 BACIU Sergiu Șef Serviciul „Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității”, dr. hab., conf. univ. – membru
13 GHINCULOV Silvia Director al Bibliotecii Științifice, dr. – membru
14 COJOCARU Cristian Șef al Centrului de Tehnologii Informaționale și Mijloace Tehnice de Instruire – membru
15 PAIC Mihai Președintele Comitetului Sindical al salariaților ASEM – membru
16 FEURAŞ Eugenia  Director al Școlii Doctorale, dr. hab., prof. univ. – membru
17 CASIAN Angela    Director al Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business, dr., conf. univ. – membru
18 BERGHE Eugenia Contabil-șef – membru
19 GUȚU Nadejda Șef Serviciul „Planificare Economică și Finanțe” – membru
20 MARIAN Silvia Șef Serviciul „Juridic și Secretariat”, dr. – membru
21 NEGOIȚA Ioan Președintele Comitetului Sindical al studenților și masteranzilor ASEM – membru
22 MIRCA Valeria Președinta Senatului Studențesc – membru