Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice la propunerea Facultății de BUSINESS ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

 

28 septembrie 2018

NICOLAE ISTUDOR,
doctor în economie, profesor universitar,
Rector al Academiei de Studii Economice din București.

16 mai 2014

MAZARAKI Anatoli Antonovici,
doctor în ştiinţe economice, profesor
Rector al Universităţii Naţionale de Economie şi Comerţ din Kiev, Ucraina

23 octombrie 2012

FRANCIS GURRY,
director general al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, doctor în filosofie