Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

Organul suprem de conducere al Facultăţii de Business şi Administrarea Afacerilor este Consiliul facultăţii alcătuit din 12 cadre didactice şi 3 reprezentanţi ai studenţilor.

Preşedinte
Solcan Angela Conf. univ., dr. Decan
Vice-preşedinte
Livandovschii Roman Conf. univ., dr. Prodecan
Secretar
Dorogaia Irina Conf. univ., dr. Prodecan
Membrii
Coban Marina Conf. univ., dr. Prodecan
Grosu Carolina Conf. univ., dr. Prodecan
Ţurcanu Gheorghe Prof. univ., dr. Şef Departament Management
Savciuc Oxana Conf. univ., dr. Şef Departament Marketing şi Logistică
Turcov Elena Prof. univ., dr. hab. Șef Departament Comerț, Turism Și Alimentație Publică
Portarescu Serghei Conf. univ., dr. Departament Management
Purici Ion Conf. univ., dr.  
Melnic Igor Conf. univ., dr. Departament Marketing şi Logistică
Şpac Ghenadie Conf. univ., dr. Departament Comerț, Turism Și Alimentație Publică
Moțpan Marina Studentă  
Gaidarji Valentina Studentă  
Malai Xenia Studentă