Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

Programul de studii MARKETING ȘI LOGISTICĂ  are menire de a pregăti specialiști pentru activități ce țin de marketing la general, cercetări de marketing, logistică etc., precum și conducerea subdiviziunii de marketing în întreprinderile întreprinderi și organizații comerciale și non-profit.

Calitatea studiilor este garantată prin:

 • coordonarea programelor de studii cu reprezentanții mediului de afaceri;
 • predarea disciplinelor de specialiști și practicieni cu experiență relevantă din domeniul achizițiilor publice şi private;
 • organizarea stagiilor de practică în cadrul celor mai importante organizații din domeniu;
 • burse și programe de mobilitate în străinătate în cadrul programului Erasmus+;
 • utilizarea platformei educaţionale MOODLE în procesul de predare şi evaluarea a cunoştinţelor.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română, Rusă

CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licenţiat în ştiinţe economice

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

PERSPECTIVE PROFESIONALE:

 • Economist
 • specialist marketing și vânzări
 • specialist comunicare / PR
 • Agent comercial
 • agent de achiziții,
 • agent de vânzări , etc.