Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Biroul Proiecte și Programe Europene (BPPE) asigură promovarea programelor Europene  și altor surse de finanțare internaționale în cadrul ASEM, oferă servicii de consultanță personalului ASEM pentru elaborarea propunerilor de proiecte internaționale,  precum  coordonează și monitorizează proiectele internaționale care sunt în curs de implementare din partea ASEM.

Obiectivele principale ale Biroului Proiecte și Programe Europene sunt:

OB 1: Consolidarea Acordurilor bilaterale de cooperare existente și definirea cadrului strategic de prioritizare a cooperării academice internaționale;
 • Analiza calitativă a acordurilor de cooperare internațională existente  și definirea unui cadrul procedural de acțiune în domeniu;
 • Aderarea la rețele universitare internaționale;
 • Valorificarea oportunităților oferite de mediul universitar internațional prin creșterea numărului acordurilor de colaborare internațională încheiate și implimentate;
OB 2: Creșterea Ponderii Veniturilor ca urmare implementării în parteneriat a proiectelor internaționale
 • Crearea bazei tehnico-materiale necesare pentru îmbunătățirea colaborării cu facultățile, departamentele și alte servicii ale ASEM;
 • Identificarea programelor de finanțare pentru proiecte educaționale și de cercetare cu dimensiune internațională, care se încadreaza în obiectivele ASEM în domeniul educației și cercetării;
 • Disemnarea informației prin rețeaua intranet a ASEM, precum și organizarea sesiunilor de informare pentru cadrul didactic și de cercetare cu privire la programele de finanțare internaționale relevante ale ASEM pentru fiecare an academic;
 • Identificarea echipei de lucru în cadrul facultăților, departamentelor și organizarea seminarelor de instruire cu privire la regulile de participare în cadrul programelor specifice de finanțare internaționale și oferirea consultanței în procesul de elaborare și depunere a dosarului propunerii de proiect;
 • Susținerea proiectelor internaționale  în derulare în care ASEM participă în calitate de coordonator sau partener prin realizarea activităților de diseminare, monitorizare și raportare;
OB 3:  Creșterea participării cercetătorilor și a entităților de cercetare din ASEM în procesul de integrare internațională;
 • Creșterea ratei de success a granturilor internaționale de cercetare, dezvolatre de echipa cercetare din ASEM, în parteneriat cu echipe partenere din strainatate
 • Stimularea participării la apelurile internaționale de proiecte de cercetare;
OB 4: Concentrarea eforturilor pentru îmbunătățirea poziției ASEM în raport cu indicatorii de internaționalizare
 • Elaborarea și realizarea planului de acțiuni privind includerea ASEM într-un număr mai mare de clasamente internaționale, în conformitate cu criteriile de evaluare ale fiecărui tip de clasament vizat;

ECHIPA

 

ANASTASIA STRELNICOVA

RESPONSABILITĂŢI:

 • Gestionează activitățile de dezvoltare a Serviciului Programe și Proiecte  în cadrul instituției
 • Iniţierea şi pregătirea acordurilor de cooperare cu instituţii de învăţământ superior din străinătate
 • Gestionarea a programelor și proiectelor internaționale de cooperare universitară în derulare la ASEM
 • Informarea comunității academice a ASEM privind condiții de participare și acordarea asistenței privind elaborarea și depunerea proiectelor individuale internaționale
mail icon

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: (022) 402-834

 

Anna MADAN

RESPONSABILITĂŢI:

 • Managementul financiar al proiectelor aflate în derulare la ASEM;
 • Gestionarea fluxul de informații esențiale privind proiectele în derulare la ASEM;
 • Management proiectelor Erasmus + CBHE și Jean Monnet;
mail icon

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: (022) 402-834