Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Corneliu GUȚU

Corneliu GUȚU
Doctor în economie., conferențiar cercetător,
Prorector pentru cercetare și parteneriate,
Președintele Consilului Științific al ASEM,
Membru al Senatului ASEM

Născut la 22 iunie 1961 in mun. Bălți, Republica Moldova. A absolvit cu mențiune facultatea ”Economia Generală” a Institutului Economiei Naționale „G.V.Plehanov” din Moscova în anul 1982, specializarea ”Planificarea economiei naționale”. Doctor în economie (1990), conferențiar cercetător (1992), cercetător asociat gradul I, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română.

Stagii de perfecționare:
1994
Fortbildungsakademie der Wirschaft, Cologne, Germany
1995
Center for implementation of the Performance Management, Bucharest, Romania.
1998
U.S. Department of Commerce, Washington, U.S.A.
2012
Université d'Auvergne / Clermont-Ferrand-I, France.
2013
Programme “Higher Education in US”, U.S. Department of State, Washington, U.S.A.
2015
University ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, Romania.
2016
Free University of Berlin, Germany.
2017
The Amsterdam University of Applied Sciences, Netherlands.

Este autor a 39 publicații științifice, a prezentat rapoarte la conferințele științifice internaționale din România, Austria, Germania, Franța, Spania, Bulgaria, Polonia, Egipt, Turcia, Ucraina, Federația Rusă, Belorusia.