Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Silvia Ghinculov

dr. Silvia GHINCULOV
Director Biblioteca Ştiinţifică

Înfiinţată în anul 1991, odată cu întemeierea Academiei de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică tezaurizează în prezent un fond de peste 280 mii de volume. Colecţiile de publicaţii – cărţi, reviste, ziare, seriale, teze de doctorat, publicaţii electronice etc. Biblioteca este dotată cu 6 spaţii de informare şi cu Centrul Multimedia, capacitatea totală de primire fiind de 400 de locuri. Două săli de lectură ale Bibliotecii sunt numite în memoria lui Paul Bran, primul rector şi Eugeniu Hrişcev, al doilea rector, care au contribuit la instituirea Academiei de Studii Economice din Moldova, la dezvoltarea învăţământului economic în Republica Moldova şi la dezvoltarea patrimoniului documentar al Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM.

Biblioteca ASEM întreţine relaţii de colaborare cu asemenea organisme internaţionale ca Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană, cât şi cu 42 de parteneri din ţară şi de peste hotare.

Biblioteca ASEM a obţinut statutul The World Bank Depository Library (Biblioteca depozitară a Băncii Mondiale) în Republica Moldova. Conform Memorandumului de Acord, Biblioteca ASEM tezaurizează publicaţiile Băncii Mondiale: cărţi, studii şi sinteze economice, rapoarte, anuare şi date statistice etc. Informaţia despre 3300 de publicaţii este reflectată în catalogul electronic al bibliotecii.

Organizarea Centrului European de Documentare (EUi) i-a conferit Bibliotecii o componentă nouă, a extins accesul la informaţia europeană şi i-a oferit posibilitatea de a se implica mai mult în satisfacerea cerinţelor utilizatorilor.

Biblioteca deţine poziţia de lider în Proiectul Consorţiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova). De asemenea, participă activ la proiecte naţionale şi internaţionale: Sistemul Informaţional Integrat al Bibliotecilor din Moldova (SIBIMOL); Fondurile documentare de bază (Agenţia Universitară a Francofoniei); Programul  de disponibilizare a informaţiei ştiinţifice pentru cercetători (INTAS-PERI); Proiectul „The East and Central Europe Journal Donation Project”, Proiectul „Casa Cunoştinţelor de la Chişinău”; Proiectul Fundaţiei Nippon „100 Books for Understanding Contemporary Japan” (100 de Cărţi pentru înţelegerea Japoniei contemporane); Proiectul „Open Access to content in Moldovan Higher Economic Education”, finanţat de Ambasada Norvegiei în România; Proiectul de mobilitate „Biblioteca Universităţii din Bergen şi Biblioteca Ştiinţifică ASEM”, finanţat de Eurasia.

 Biblioteca Ştiinţifică a ASEM a creat servicii şi facilităţi noi pentru utilizatori, propunându-le catalogul electronic, baze de date (bibliografice, referative, full-text), servicii Internet, servicii de livrare electronică a documentelor, de copiere şi scanare etc. Într-o variantă îmbunătăţită, a fost relansată pagina Web www.lib.ase.md. Prin intermediul paginii Web a bibliotecii, utilizatorii au acces la expoziţii virtuale şi alte resurse informaţionale educaţionale.

Inaugurarea Centrului Multimedia

Inaugurarea Centrului Multimedia

CENTRUL MULTIMEDIA

La 23 septembrie 2004, a fost inaugurat Centrul MULTIMEDIA al Bibliotecii ASEM.

Misiunea:
 • să pună la dispoziţia utilizatorilor cel mai amplu patrimoniu informativ şi cognitiv posibil;
 • să ofere utilizatorilor accesul la reţelele şi suporturile pentru navigare pe Internet;
 • să posede cel mai mare număr de staţii informaţionale multimedia, punându-le la dispozi­ţia utilizatorilor;
 • să atragă investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii informaţionale şi a resurselor informa­ţionale;
 • să difuzeze informaţii privind realizările ştiinţifice ale cercetătorilor din ASEM;
 • să păstreze colecţiile de valoare deosebită prin crearea copiilor lor electronice şi asigurarea accesului la distanţă.

Utilizatori. Grupul-ţintă: utilizatorii Bibliotecii ASEM (studenţi, masteranzi, doctoranzi, corpul profesoral-didactic, specialişti din sfera financiară şi bancară, centrele de statistică şi oameni de afaceri).

Facilităţi. Centrul Multimedia este integrat în Biblioteca Ştiinţifică ASEM, fiind situat în aripa Blocului „B”, şi are un program de funcţionare între orele 8.00 şi 19.00 (şase zile pe săptămână), capacitatea de primire fiind de 69 de locuri.

Utilizarea noilor tehnologii la Biblioteca Ştiinţifică ASEM

Utilizarea noilor tehnologii la Biblioteca Ştiinţifică ASEM

Dotare:
 • echipamente şi instalaţii aferente, mobilier şi dotări auxiliare;
 • server pentru stocarea bazelor de date, acces Intranet/Internet;
 • 70 de calculatoare cu acces public;
 • 2 scanere A4 cu software de recunoaştere optică;
 • 2 imprimante;
 • proiector multimedia.

 

Contacte

MD-2012, Republica Moldova, Chişinău, ASEM,
str. Banulescu-Bodoni, 59

(373 22) 40-27-22; (373 22) 40-29-63

(373 22) 24-26-63

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.lib.ase.md