Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Serviciul Juridic și de Secretariat (SJS) este o subdiviziune a Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM).

În activitatea sa, SJS, se călăuzeşte de legislația națională, reglementările interne şi Regulamentul serviciului.  

SJS îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu subdiviziunile structurale ale ASEM şi este subordonat rectorului ASEM. 

SJS are următoarele atribuții:
 • Asigură suportul juridic ce ţine de interpretarea şi aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei Republicii Moldova;
 • Asigură managementul procedurilor juridice în cadrul ASEM;
 • Asigură expertizarea juridică a proiectelor ordinelor, instrucţiunilor, hotărîrilor, dispoziţiilor şi altor acte normative interne;
 • Asigură suportul juridic la elaborarea regulamentelor subdiviziunilor;
 • Elaborează, la indicația conducerii ASEM, Regulamentele interne (subdiviziuni, centre etc.);
 • Avizează, ordinele, contractele, alte documente ce țin de competența SJS;
 • Acordă suportul juridic şi metodologic, subdiviziunilor ASEM, ce vizează aplicarea uniformă  a prevederilor legale în domeniul învățămîntului, alte domenii;
 • Examinează chestiunile litigioase ce ţin de activitatea ASEM;
 • Generalizează și distribuie informaţia parvenită de la diferite organizaţii, structuri de stat, entităţi economice etc.;
 • Examinează contestaţiile, petiţiile, adresările, plângerile, reclamaţiile angajaţilor etc.
 • Ține evidenţa şi păstrează documentelor de secretariat;
 • SJS este responsabil de distribuirea corectă și  în timp rezonabil, a corespondenței etc.

Principalul obiectiv al SJS este asigurarea suportului legal și facilitarea comunicării interne în vederea transmiterii și operaționalizării deciziilor Rectorului ASEM, hotărârilor Consiliului de Administrație, Senatului ASEM și de a asigura suportul și transparența acestora.

Tel. 022 402-726
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.