Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Aliona TEACĂ

Aliona TEACĂ
Șef-serviciu Resurse Umane

Serviciul "Resurse umane", ca serviciu separat, activează din anul 2002, fiind divizat de fostul Serviciu "Planificare economică şi Resurse umane".

Rolul Serviciului este de a interpreta şi aplica legislaţia în domeniul recrutării, angajării şi organizării personalului la nivel de instituţie de învăţământ superior. Astfel, Serviciul "Resurse umane" gestionează posturile din ASEM prin verificarea statelor de funcţii şi a situaţiilor de suplinire a posturilor vacante atât pentru personalul didactic, cât şi cel administrativ şi auxiliar, a corectitudinii întocmirii şi ocupării acestora, a stabilirii vechimii personalului cu consultarea facultăţilor şi serviciilor implicate.

Activităţile de bază includ:
  • organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, având în vedere centralizarea propunerilor de scoatere la concurs a posturilor vacante ale ASEM în statele de funcţii, prezentarea acestora spre aprobare la Senatul instituţiei şi Consiliul Facultăţii, precum şi publicarea lor în presă, comunicarea informaţiilor privind condiţiile de concurs, perioadele de înscriere şi desfăşurare a concursului, primirea şi verificarea dosarelor, întocmirea deciziilor;
  • asigurarea necesarului de personal didactic-auxiliar şi nedidactic, conform solicitărilor departamentelor instituţiei; verificarea îndeplinirii criteriilor de angajare şi întocmirea dosarelor de personal, a contractelor individuale de muncă; completarea carnetelor de muncă şi a registrelor de evidenţă a personalului, perfectarea actelor adiţionale sau a deciziilor de încetare a contractelor de muncă etc., perfectarea certificatelor ce atestă angajarea în muncă în conformitate cu condiţiile legale în vigoare, precum şi îndeplinirea diferitor situaţii statistice privind activitatea de personal.