Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Grigore BELOSTECINIC
Rector,Grigore BELOSTECINIC
dr. hab., prof. univ.,
academician al AŞM.

 

 
Ala COTELNIC
Ala COTELNIC
dr. hab., prof. univ.,
Prim-prorector cu activitate didactică
Corneliu GUȚU
Corneliu GUȚU
conferențiar cercetător, dr.
Prorector pentru cercetare și parteneriate
Olesea SIRBU
Olesea SIRBU, dr.,
Prorector pentru relații internaționale și proiecte europene
Igor MELNIC
Igor MELNIC
dr., conf.univ.
Prorector cu activitate economică și socială