Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

  1. Stratan Alexandru, dr.hab., prof.univ., membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, membru desemnat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM;
  2. Guceac Ion, dr.hab., prof.univ., academician, membru desemnat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM;
  3. Țurcanu Igor, director adjunct al serviciului Fiscal de Stat, membru desemnat de Ministerul Finanțelor al RM;
  4. Bejan Ghenadie, dr., conf.univ., departamentul Teorie și Politici Economice, membru desemnat de Adunarea Generală a membrilor Consiliilor facultăților ASEM și reprezentanților studenților din Senatul ASEM;
  5. Hârbu Eduard, dr., conf.univ., departamentul Econometrie și Statistică Economică, membru desemnat de Adunarea Generală a membrilor Consiliilor facultăților ASEM și reprezentanților studenților din Senatul ASEM;
  6. Ursu Dumitru, președintele Ligii Bancherilor din Republica Moldova, membru desemnat de Senatul ASEM, expert extern;
  7. Sirețeanu Veronica, manager de politici al Camerei Americane de Comerț din Moldova, membru desemnat de Senatul ASEM, expert extern;
  8. Belostecinic Grigore, dr.hab., prof.univ., academician, rector ASEM;
  9. Melnic Igor, dr., conf.univ.,prorector cu activitate economică și sociala, ASEM.