Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Ala COTELNIC

Ala COTELNIC
Doctor hab., prof.univ.,
Prim-prorector cu activitate didactică
Membru al Senatului ASEM
Membru al catedrei Management

Născută în anul 1961, 8 martie în s. Gandrabura, r.Ananiev, reg.Odesa, Ukraina. Specialist în domeniul managementului întreprinderii. Angajată la ASEM din anul 1991. A absolvit facultatea de Tehnologie a Institutului Politehnic din Chişinău (Moldova) în anul 1983, specialitatea „Economia şi organizarea industriei produselor alimentare”, doctorantura Universităţii de Stat din Chişinău în anii 1987-1991. Doctor în economie (1991), doctor habilitat în economie (2001), profesor universitar (2002).

Discipline predate:Managementul producţiei, Sisteme de planificare în afaceri, la ciclul I, licenţă.

Secretar Ştiinţific al Consiliului Ştiinţific Specializat DH. 08.92.14 pe lângă ASEM pentru conferirea titlurilor de doctor şi doctor habilitat în economie (2001-2003), Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat DH 32.08.00.05 în cadrul ASEM (2004-2009), Preşedinte a Seminarului Ştiinţific de Profil „Managementul şi marketingul în economia contemporană” ( din 2010). Preşedintele Consiliului Metodico-Ştiinţific al ASEM (din 2007), Membru al Comisiei de experţi pe lângă Consiliul Naţional pentru Atestare şi Acreditare a Republicii Moldova ( din 2003), iar din 2009 Preşedintele acestei comisii. Expert naţional în reformarea învăţământului superior (HEREs) din 2008. Membru a Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 2008.

Perfecţionări:

Universitatea Omaha, Nebraska, SUA(1995), Şcoala Superioară de Comerţ din Grenoble, Franţa(1998), Universitatea Buckinghamshire, Anglia (2001), cursuri de formare continuă în „Managementul strategic în achiziţii, logistică şi aprovizionare”, Universitatea din Geneva, Elveţia (2007-2008), Rennes, Franţa, Gantt, Belgia, proiectul 144544-TEMPUS-1-2008-1-FR-TEMPUS-JPHES, Développement de partenariats avec les entreprises en Moldavie
(2008-2009).

Este autor a 77 publicaţii cu caracter ştiinţific şi metodico-didactic cu un volum total de peste 130 coli de autor. Participantă la conferinţe ştiinţifice din diverse ţări.