Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Biroul Relații internaționale ia parte în mod activ la politica de internaționalizare a Academiei de Studii Economice din Moldova, pe care Universitatea o promovează şi dezvoltă în mod constant. Internaţionalizarea reprezintă o prioritate a societăţii contemporane și implicit a noastră, tocmai de aceea  un rol important în dezvoltarea relaţiilor internaţionale îl reprezintă activitățile întreprinse pentru cunoaşterea realităţilor şi tendinţelor din învăţământul superior național, european şi mondial prin participarea membrilor comunităţii universitare la programe de dezvoltare, cercetare, inovare şi manifestări ştiinţifice internaţionale.

Ariile prioritare de activitate în domeniul internaționalizării a Biroul Relații Internaționale sunt definite în felul următor:

  • Internaționalizarea acasă (de a incorpora internaționalizarea în sisteme și cultură a ASEM, respectiv abordările în sala de clasă, în campus sau în comunitatea academică, care ajută comunitatea universitară să dezvolte cunoștințele și înțelegerea internațională și competențe interculturale);
  • Internaționalizarea în străinătate (respective activitățile care necesită trecerea frontierelor, inclusive mobilitatea studenților, profesorilor și cercetătorilor, internaționalizarea programelor de studii);
  • Internaționalizarea cercetării (respectiv setul de acțiuni care să permită extinderea rețelelor de cercetare, dezvoltare, inovare (CDI) colaborative ale cercetătorilor din ASEM, să încurajeze formarea de consorții internaționale de cercetare sau aderarea la consorții deja existente și funcționale, să asigure un cadrul eficient de perfecționare a cercetătorilor din ASEM în acord cu noile tendințe în CDI);
  • Consolidarea prestigiului extern (respectiv setul de acțiuni care să permită creșterea vizibilității internaționale a ASEM și să permită universității să se poziționeze ca lider regional, Europa de Est și Parteneriatul Estic, în învățământul superior economic).