Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

PLANUL DE ACTIVITATE
al CONSILIULUI FACULTĂŢII BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
pentru anul universitar 2018 – 2019

10 septembrie 2018
 1. Rezultatele Admiterii 2018
  Raportor: Decanul
 2. Examinarea şi aprobarea Planurilor de activitate ale departamentelor şi a Planului de activitate a facultăţii pentru anul universitar 2018 – 2019
  Raportori: Decanul, şefii de departament
 3. Examinarea şi aprobarea Obiectivelor calităţii pentru anul universitar 2018 – 2019 2018 și validarea componenței Comitetului Facultății pentru Asigurarea Calității
  Raportor: Decanul
 4. Examinarea şi aprobarea Planului de activitate al Consiliului facultăţii pentru anul universitar 2018 – 2019
  Raportor: Decanul
 5. Aprobarea curriculumului cursurilor la programe de studii și aprobarea planului de acțiuni privind îmbunătățirea programului de studiu de licență. Chestiuni administrative (orar, întâlnirea studenţilor cu curatorii etc.)
  Raportor: Decanul
 6. Validarea componenței Juriului Facultăţii BAA
  Raportor: Decanul
 7. Diverse
29 Octombrie 2018
 1. Rezultatele activităţii instructiv-didactice în anul universitar 2017 - 2018 şi sarcinile principale pentru anul universitar 2018-2019
  Raportori: Prodecanii, şefii de departament
 2. Chestiuni de concurs
  Raportor: Decanul
 3. Diverse
17 Decembrie 2018
 1. Examinarea rezultatelor studiului privind nivelul de satisfacţie a studenţilor în vederea menţinerii funcţionării sistemului de management al calităţii conform cerinţelor ISO 9001
  Raportori: Decanul, Prodecan, dr. conf. Livandovschi Roman
 2. Examinarea şi aprobarea rapoartelor despre activitatea de cercetare ştiinţifică în 2018
  Raportori: Şefii de departament
 3. Aprobarea Planurilor manifestaţiilor ştiinţifice, Planului de cercetare ştiinţifică în cadrul profilului BA pentru anul 2019. Teme de iniţiativă
  Raportori: Decanul, Şefii de departament
 4. Diverse
25 Februarie 2019
 1. Rezultatele obţinute de studenţi în sesiunea de examinare de iarnă
  Raportori: Prodecanii, şefii de departament
 2. Desemnarea celui mai bun student pentru Bursa Senatului ASEM „Paul Bran”
  Raportor: Decanul
 3. Diverse
25 Martie 2019
 1. Examinarea şi aprobarea tematicii tezelor de licenţă pentru studenţii anului III/IV, anul universitar 2019 - 2020
  Raportori: Şefii de departament
 2. Realizarea practicii de producţie de către studenţii facultății
  Raportori: Şefii de departament, Responsabilii de practică
 3. Realizarea Plan de acțiuni privind implementarea Recomandărilor ANACIP pe pentru programele de studii de la FBAA
  Raportori: Şefii de departament
 4. Promovarea Facultăţii Business şi administrarea afacerilor şi a ofertei educaţionale. Pregătirea pentru campania de Admitere 2019
  Raportori: Decanul, Şefii de departament
 5. Diverse  
22 Aprilie 2019
 1. Promovarea integrității academice și dezvoltarea culturii organizaționale a ASEM și FBAA
  Raportori: Decanul, Şefii de departament
 2. Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor. Rezultatele Simpozionului ştiinţific al tinerilor cercetători
  Raportori: Decanul, Şefii de departament
 3. Diverse
24 Iunie 2019
 1. Rezultatele susţinerii examenului de licenţă
  Raportor: Preşedinţii Comisiilor de licenţă
 2. Examinarea şi aprobarea dărilor de seamă despre activitatea departamentelor
 3. Examinarea raportului anual al catedrelor despre performanţa cadrelor didactice.
  Raportor: Şefii de departament
 4. Examinarea şi aprobarea dării de seamă despre activitatea Facultăţii şi a Consiliului facultăţii. Realizarea Obiectivelor calităţii pentru anul universitar 2018 – 2019
  Raportor: Decanul
 5. Asigurarea respectarea prevederilor Codului de Etică universitară al ASEM la Facultatea BAA
  Raportor: Prodecan, dr. conf. Dorogaia Irina,
  membru Comisiei de Etică Universitară ASEM
 6. Desemnarea studenţilor facultăţii pentru: Bursa Senatului ASEM „Paul Bran”, Bursa de Merit; Cartea de Aur “Cei mai buni absolvenţi”, Diploma de merit a facultăţii BAA
  Raportor:Decanul
 7. Diverse