Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

„AZI STUDENT, MÂINE ANTREPRENOR” reprezintă un proiect lansat la Facultatea de Business și Administrarea Afacerilor în 2011 și care are drept scop dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi a creativităţii, capacităţii de a lucra în echipă. La baza concursului stă simulare joc antreprenorial ”ÎNTREPRINZĂTORUL DE FIER”. Jocul oferă posibilitatea tinerilor de a se testa în rol de antreprenor fără mari riscuri și de a stabili noi relații cu alte persoane, inclusiv practicieni.

La concurs vor participa 12-14 echipe, a câte 4-5 studenţii. Echipelor li se propune o situaţie-problemă sau o tehnologie inovatoare, pe care, timp de o oră, o dezvoltă şi o transformă într-o idee de afaceri. Participanții, pentru idea generată, vor dezvolta modelul de afaceri, unde va fi evaluată piața, clienții și modalitățile de distribuție și de promovare a produselor, partenerii cheie etc. Urmează prezentarea în Power Point a ideile de afaceri în formatul Elevator pitch (durata prezentări - 3 minute).

Ideile vor fi evaluare de un juriul din componența căruia vor face parte partenerii concursului, întreprinzători şi profesionişti avizaţi în domeniul antreprenorialului apreciază prezentările având dreptul de a interveni cu 2 întrebări pentru fiecare echipă.

Dacă inițial la concurs au participat numai studenții de la Facultatea de Business și Administrarea Afacerilor, ulterior la acesta s-au înscris și studenții de la alte facultăți ASEM, iar din 2015 acesta devenise un proiect interuniversitar, ca urmare a participării și studenților de la alte universități din țară.