Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

gutu n

Nadejda GUȚU
Şef-serviciu

Serviciul „Planificare economică şi Finanţe” este o importantă subdiviziune structurală economico-financiară a Academiei de Studii Economice din Moldova, subordonată rectorului ASEM.

Serviciul a fost întemeiat odată cu fondarea instituţiei (1991). Iniţial avea denumirea de Serviciul Plan, Salarizare şi Evidenţa Personalului, ulterior, după o restructurare, capătă o nouă denumire pe care o păstrează până în prezent.

Atribuţiile principale ale Serviciului includ:
 • Asigurarea fondurilor necesare desfăşurării procesului de studii, cercetării ştiinţifice şi activităţii economico-gospodăreşti.
 • Planificarea şi gestionarea mijloacelor de finanţare privind toate componentele bugetului ASEM, cu respectarea volumelor de venituri şi cheltuieli.
 • Evidenţa situaţiei financiare la toate componentele de bază şi tipuri de mijloace speciale şi optimizarea raportului dintre cheltuieli şi veniturile acumulate.
 • Elaborarea şi aprobarea statelor de personal pe categorii de personal şi surse de finanţare.
 • Stabilirea salariilor de funcţie cu toate suplimentele respective, pentru fiecare post în parte, în baza actelor normative şi în limitele fondului de salariu aprobat.
 • Calcularea taxelor de studii în bază de contract, cazarea în cămin, arenda spaţiilor, precum şi toate celelalte servicii prestate de către ASEM.
 • Perfectarea, întocmirea şi evidenţa contractelor de studii, cu achitarea taxei pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi, studenţi străini şi persoane la cursuri de scurtă durată.
 • Perfectarea şi evidenţa contractelor de arendă.
 • Calcularea şi repartizarea fondului de burse.
 • Analiza şi monitorizarea dărilor de seamă lunare, trimestriale şi anuale.

Pentru ca Serviciul să atingă rezultatele preconizate, fiecare componentă a sa conlucrează cu toate subdiviziunile ASEM.

Serviciuldispune de 3 birouri, fiecare având structură sectorială direcţionată pe următoarele probleme:

 • Planificare-retribuirea muncii;
 • Economico-financiare în cadrul instituţiei;
 • Economice ale studiilor în bază de contract.

În cadrul Serviciului activează un colectiv profesionist, specialişti cu capacităţi deosebite, care au realizări şi experienţă îndelungată în domeniile în care profesează.

Serviciul are în dotare tehnică de calcul de performanţă şi o bază de date apreciabilă, care se reînnoieşte în permanenţă.

Numai o planificare suficientă, stabilă, repartizată după priorităţi şi principii, va permite buna funcţionare a instituţiei noastre, ceea ce ţine, exclusiv, de competenţa Serviciului „Planificare economică şi Finanţe”.