Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Pretendent:
MELEGA Anatol
Conducător științific:
GRIGOROI Lilia, dr., conf....
Pretendent:
STUPACHEV Sergey Aleksandrovich
Conducător științific:
COBZARI...
Pretendent:
SORICI (ZLATI) Monica-Laura
Conducător de doctorat:
MIHAILA Svetlana, dr., conf. univ.
Tema...
Pretendent:
Daniela Burduja
Conducător de doctorat:
Petru BACAL, doctor în geografie, conferențiar...
Anunţul privind susţinerea tezei de doctor habilitat
Pretendent:
Alina SUSLENCO, doctor în economie,...
© 2023 Academia de Studii Economice a Moldovei. Toate drepturile rezervate. Webmaster