Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

În ASEM au fost implementate mecanisme de asigurare a calităţii care au drept finalitate creşterea eficienţei procesului educaţional cu scopul formării unei personalităţi integre şi competente profesional, pentru a face faţă cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei forţei de muncă locale şi internaţionale. În acest scop a fost elaborat şi integrat Sistemul de Management al Calităţii (SMC) care se bazează pe următoarele valori: dreptatea şi echitatea, concurenţa, profesionalismul, respectul şi toleranţa, bunăvoinţa, responsabilitatea, transparenţa, confidenţialitatea.

SMC din ASEM este axat pe satisfacerea cerinţelor clienţilor, prin asigurarea competenţei instituţionale, pentru a produce prin intermediul unor procese eficiente şi eficace servicii educaţionale şi ştiinţifice competitive.

Din martie 2009, Sistemul de Management al Calităţii din ASEM este certificat în conformitate cu Standardul Internaţional ISO 9001:2008.
SMC din ASEM este certificat de o organizaţie internaţională specializată: AJA Registars Europe.


Documente Managementul Calității