Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Liuba LUPAŞCO

Liuba LUPAŞCO
Șef-serviciu Relaţii cu Publicul

Serviciul "Relaţii cu Publicul" din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova a fost înfiinţat la 1 martie 2005, prin decizia Senatului ASEM, ca urmare a necesităţii conectării activităţii ASEM la o informare promptă a mass-media, precum şi a persoanelor interesate de oferta din ce în ce mai diversificată a Academiei.

Serviciul are în structura sa două subdiviziuni – ziarul "Curierul Economic" şi Radio ASEM. În cadrul ambelor redacţii activează atât jurnalişti profesionişti, cât şi studenţi ai Academiei de Studii Economice din Moldova. Funcţia de şef-serviciu au exercitat-o Tatiana Roşca (2005-2010) şi Liuba Lupaşco (din primăvara anului 2010).

Serviciul Relaţii cu Publicul reprezintă elementul de legătură dintre ASEM, presă şi publicul larg, datorită activităţilor întreprinse de acesta, şi anume: căutarea şi selectarea informaţiilor din interiorul ASEM, pentru a face posibilă informarea publicului larg, prin invitaţii transmise pe adresele redacţiilor şi comunicate de presă despre principalele evenimente ce se desfăşoară în Academie sau cu concursul instituţiei, precum şi pentru reflectarea lor în ziarul "Curierul Economic" şi prin intermediul postului Radio ASEM; crearea relaţiilor personalizate cu reprezentanţii mass-media; organizarea diverselor manifestări (mese rotunde, conferinţe, dezbateri etc.), cu participarea studenţilor şi profesorilor ASEM, la care să fie invitaţi jurnalişti; realizarea unei baze de date despre partenerii media.

Sarcina principală a Serviciului "Relaţii cu Publicul" (RP) al ASEM este să stabilească şi să menţină relaţii bune de comunicare între Academie şi mass-media, de aceea se subordonează direct conducerii Academiei. Astfel, colaboratorii Serviciului RP trebuie să fie la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul instituţiei, pentru a putea reacţiona rapid şi corect în cazul în care li se solicită anumite informaţii; să cunoască deciziile conducerii şi să asigure transmiterea lor colaboratorilor şi publicului larg, după caz; să poată coopera, în caz de necesitate, cu personalul din toate subdiviziunile Academiei.

Echipa care activează în cadrul acestui Serviciu a implementat câteva proiecte, inclusiv concursurile "Perechea potrivită", "ProfTOP" (concurs destinat în exclusivitate profesorilor ASEM), "Cel mai bun student economist al anului", "Cel mai bun şef de grupă".
Datorită relaţiilor de colaborare, stabilite de către Serviciul RP reprezentanţii mass-media, studenţii ASEM au posibilitatea să participe la un şir de emisiuni televizate şi radiofonice şi să fie protagoniştii articolelor şi interviurilor publicate în presa scrisă.

Actuala echipă a ziarului Curierul Economic

Actuala echipă a ziarului Curierul Economic

Ziarul "Curierul Economic" a fost înfiinţat la începutul anului 1999 (înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 26 ianuarie 1999, cu numărul 64) şi este publicaţie a Academiei de Studii Economice din Moldova şi a Asociaţiei Economiştilor din Moldova. Este prima publicaţie periodică de profil economic în limba română din R. Moldova. Primul număr al ziarului a apărut pe 28 ianuarie 1999. După apariţia a cinci numere, dificultăţile de ordin financiar au sistat activitatea lui. "Curierul Economic" şi-a reînceput activitatea în martie 2003. Până în anul 2008, apărea săptămânal şi se difuza atât în cadrul ASEM, cât şi abonaţilor şi în chioşcuri prin intermediul întreprinderilor "Poşta Moldovei", "Moldpresa" şi "Ediţii periodice".

În prezent, ziarul apare de două ori pe lună, în 8, 12 sau 16 pagini, format A3. Pe parcursul anilor, funcţia de redactor-şef au exercitat-o: Didina Ţăruş, Eduard Robu, Tatiana Roşca. Din martie 2006 această funcţie o îndeplineşte Andrei Prodan. Scopul principal al ziarului este promovarea imaginii Academiei şi Colegiului Naţional de Comerţ.

"Curierul Economic" este un "ziar al economiştilor de toate vârstele". Nu întâmplător, în paginile ziarului sunt publicate articole atât ale ziariştilor profesionişti, cât şi ale profesorilor şi studenţilor ASEM şi CNC. Ziarul "Curierul Economic" a servit drept o punte de lansare pentru un şir de studenţi, cum ar fi: Igor Garabajiv, Veronica Vragaleva, Ion Ilovan, Adrian Lupuşor, Alina Codreanu. Principalele rubrici ale ziarului, devenite tradiţionale, sunt: "Galeria absolvenţilor ASEM", "Cariere", "Economie mondială", "Studii", "Analize", "Dialog deschis", "Vedete ASEM" etc.

Festivitatea de lansare a postului de radio ASEM a avut loc pe 14 februarie 2005. Radio ASEM încearcă a fi util atât pentru studenţii, cât şi pentru profesorii Academiei, punând la dispoziţia ascultătorilor muzică de calitate, informaţii utile despre viaţa lor din ASEM, dar şi despre realitatea din Republica Moldova şi din lume. Buna funcţionare a acestei structuri este asigurată de către o echipă de studenţi, care activează în bază de voluntariat.