Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Pretendent:
Tatiana ȚAPU
Conducător de doctorat:
Vasile BUCUR, doctor habilitat, profesor...
Anunţul privind susţinerea tezei de doctor habilitat
Pretendent:
Irina CĂLUGĂREANU, doctor...
Pretendent:
Simion MIJA
Conducător de doctorat:
Ion PÂRȚACHI, doctor în științe economice,...
Pretendent:
BEJAN Anastasia
Conducător de doctorat:
COBZARI Ludmila, doctor habilitat în științe...
Pretendent:
Alina TIMOTIN
Conducător de doctorat:
Oxana SAVCIUC, dr., conf.univ.
Tema...