Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Eugenia BERGHE

Eugenia BERGHE
contabil-şef

Orice instituţie, întreprindere sau organizaţie nu-şi poate desfăşura activitatea, dacă nu dispune de contabilitate.

Serviciul "Contabilitate" exista la momentul fondării Academiei de Studii Economice din Moldova, funcţionând în cadrul fostului Institut de Planificare.
Restructurându-şi personalul, serviciul s-a integrat reuşit în structura economico-financiară a ASEM.

Atribuţiile de bază ale Serviciului "Contabilitate" sunt:
 • asigurarea managementului academic;
 • organizarea evidenţei şi gestionării raţionale a mijloacelor financiare;
 • organizarea evidenţei veniturilor şi cheltuielilor;
 • organizarea şi asigurarea executării planurilor de finanţare;
 • întocmirea rapoartele financiare despre executarea bugetelor;
 • asigurarea controlului asupra neadmiterii datoriilor creditoare;
 • finanţarea şi controlul asupra executării devizelor de cheltuieli pe mijloace bugetare, speciale; a investiţiilor capitale, granturilor şi donaţiilor;
 • organizarea şi asigurarea evidenţei contabile a mijloacelor băneşti şi bunurilor materiale, în conformitate cu Instrucţiunea nr. 85 din 9 octombrie 1996 "Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice" şi a altor acte normative în vigoare;
 • asigurarea în termen şi calcularea plăţii salariilor colaboratorilor ASEM, calcularea şi plata bursei, precum şi a alimentaţiei studenţilor orfani;
 • efectuarea şi verificarea decontărilor cu agenţii economici, instituţiile şi persoanele fizice;
 • participarea la efectuarea inventarierii mijloacelor băneşti, decontărilor şi valorilor materiale, întocmirea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea în evidenţa contabilă;
 • studierea regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodice vizând evidenţa şi dările de seamă şi a altor acte normative ce ţin de componenţa contabilităţii;
 • păstrarea documentelor contabile, a registrelor de evidenţă, a planurilor de finanţare, devizelor de venituri şi a cheltuielilor pe mijloace speciale şi alte documente financiare conform nomenclatorului, precum şi predarea lor în arhiva ASEM în ordinea stabilită.
Colectivul Serviciului Contabilitate

Colectivul Serviciului Contabilitate

În cadrul serviciului "Contabilitate" activează trei birouri:
 • financiar;
 • decontări cu personalul privind retribuirea muncii şi bursei;
 • evidenţa valorilor materiale.

Serviciul "Contabilitate" are în dotare tehnică de calcul modernă, care permite să posede o bază de date completă.