Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

BUSINESS ŞI ADMINISTRARE - БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ - BUSINESS ADMINISTRATION

Programul de studii BUSINESS ȘI ADMINISTRARE are drept scop formarea specialiştilor cu competenţe profesionale multiple, necesare iniţierii şi administrării afacerilor.

La finalizarea programului absolventul este competent să iniţieze şi să dezvolte o afacere, să rezolve diverse probleme din domeniul afacerilor și să adopte decizii, să elaboreze şi să coordoneze realizarea proiectelor și să formeze și să gestioneze echipe.

Calitatea studiilor este garantată prin:

 • predarea disciplinelor de specialitate de cadre didactice cu experienţă practică, autorii de manuale, cercetători recunoscuţi în domeniul managementului şi a antreprenoriatului;
 • utilizarea platformei educaţionale MOODLE în procesul de predare şi evaluarea a cunoştinţelor;
 • predarea disciplinelor de specialitatea prin aplicarea principului de învăţare bazată pe probleme (PBL) şi proiecte;

Programul este complimentat prin activităţi extracurriculare orientate spre susţinerea activităţii antreprenoriale a studenţilor:

 • creativitatea şi spiritul de competiţie sunt susţinute prin organizarea concursului anual „Azi student, mâine antreprenor”;
 • iniţierea şi dezvoltarea afacerilor este susţinută în cadrul proiectului BusinessLab;
 • afacerile fondate de studenţi pot fi găzduite în unul dintre incubatoarele de afaceri, care oferă training-uri specializate, mentorat, networking şi coworking.

Graţie participării ASEM în proiecte ERASMUS+, studenţii pot beneficia de programe de mobilitatea academică în universități din străinătate.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română, Rusă, Engleză

CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licenţiat în ştiinţe economice

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

PERSPECTIVE PROFESIONALE:

 • Antreprenor
 • Manager
 • Economist
 • Coordonator de proiect
 • Agent comercial
 • Funcţionar în instituţiile publice
 • Consultant-instructor etc.