Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

1 BELOSTECINIC Grigore Rector ASEM, dr. hab., prof. univ., academician
2 COTELNIC Ala Prim-prorector, prorector cu activitate didactică, dr. hab., prof. univ.
3 GUȚU Corneliu Prorector pentru cercetare și parteneriate, dr., conf. cercet.
4 SÂRBU Olesea Prorector pentru relații internaționale și proiecte europene, dr.
5 MELNIC Igor Prorector cu activitate economică și socială, dr., conf. univ.
6 BÎRCĂ Alic Decanul facultății „Economie Generală și Drept”, dr. hab., conf. univ.
7 COBZARI Ludmila Decanul facultății „Finanțe”, dr. hab., prof. univ.
8 SOLCAN Angela Decanul facultății „Business și Administrarea Afacerilor”, dr., conf. univ.
9 GRIGOROI Lilia Decanul facultății „Contabilitate”, dr., conf. univ.
10 ZGUREANU Aureliu Decanul facultății „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică”, dr., conf. univ.
11 PLEŞCA  Lidia Director al Colegiului Național de Comerț al ASEM
12 GHINCULOV Silvia Director al Bibliotecii Științifice, dr.
13 COJOCARU Cristian Șef al Centrului de Tehnologii Informaționale și Mijloace Tehnice de Instruire
14 PAIC Mihai Președintele Comitetului Sindical al salariaților ASEM
15 TURCOV Elena Ion Șef al departamentului „Comerț, Turism și Alimentație Publică”, dr. hab., prof. univ.
16 SAVCIUC Oxana Șef al departamentului „Marketing și Logistică”, dr., conf. univ.
17 ŢURCANU Gheorghe Șef al departamentului „Management”, dr., conf. univ.
18 VACULOVSCHI Dorin Șef al departamentului „Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare”, dr., conf. univ.
19 TOMŞA Aurelia Șef al departamentului „Teorie și Politici Economice”, dr., conf. univ.
20 ARMEANIC Alexandru Șef al departamentului „Drept”, dr., conf. univ.
21 STRATULAT Oleg Șef al departamentului „Investiții și Activitate Bancară”, dr., prof. univ.
22 BOTNARI  Nadejda Șef al departamentului „Finanțe și Asigurări”, dr., conf. univ.
23 BUȘMACHIU Eugenia Departamentul „Finanțe și Asigurări”, dr., conf. univ.
24 LAZĂRI Liliana Șef al departamentului „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, dr., conf. univ.
25 POPOVICI Angela Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, dr., conf. univ.
26 MUNTEAN Neli Departamentul „Contabilitate, Audit și Analiză Economică”, dr., conf. univ.
27 PÂRŢACHI Ion Șef al departamentului „Econometrie și Statistică Economică”, dr., prof. univ.
28 PRISĂCARU Anatol Șef al departamentului „Informatică și Managementul Informației”, dr., conf. univ.
29 VEREJAN Oleg Departamentul „Econometrie și Statistică Economică”, dr., conf. univ.
30 FEURAŞ Eugenia  Director al Școlii Doctorale, dr. hab., prof. univ.
31 CASIAN Angela    Director al Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business, dr., conf. univ.
32 LEAHOVCENCO Alexandru Doctorand
33 NEGOIȚA Ioan Președintele Comitetului Sindical al studenților și masteranzilor ASEM
34 MIRCA Valeria Președinta Senatului Studențesc
35 SECU Andrei Student, facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică”
36 MIHAILOV Tudor Student, facultatea „Business și Administrarea Afacerilor”
37 OASERELE Ana Studenta,  facultatea „Economie Generală și Drept”
38 ȘARGAROVSCHI Vlada Studenta, facultatea „Finanțe”
39 ȘULETEA Dumitrița Studenta, facultatea „Contabilitate”
40 PREPELIȚĂ Valeria Eleva  Colegiului Național de Comerț al ASEM
41 BORȘ Maria Studenta,  Școala Masterală de Excelență în Economie și Business