Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Finanțe

Ludmila COBZARI
Decan, Ludmila COBZARI

Doctor habilitat, profesor universitar

 

FACULTATEA FINANŢE din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, fiind una din cele mai prestigioase în şcoala economică superioară, s-a impus prin contribuţia mai multor generaţii de profesori, studenţi şi personal administrativ, dezvoltând un mediu academic cu tradiţii în instruire şi cercetare.

În prezent, facultatea Finanţe este o componentă importantă a ASEM, deţinând poziţia de lider în spaţiul universitar din Republica Moldova în formarea specialiştilor pentru cele mai importante domenii ale economiei naţionale, precum: activitatea bancară, investiţiile, asigurările, finanţele publice, fiscalitatea, finanţele agenţilor economici, pieţele de capital, relaţiile valutar-financiare, etc.

Obiectivele principale ale facultății sunt:
  • Racordarea procesului de instruire în domeniul financiar-bancar la standardele europene și internaționale;
  • Promovarea învățământului economic-financiar și a cercetării în corelare cu potențialul național, exigențele internaționale și integrarea în circuitul de valori universale;  Pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul financiar-bancar;
  • Asigurarea formării profesionale continue în domeniul finanțe și bănci;
  • Asigurarea continuității procesului de restructurare curriculară, logistică și profesională.