Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea "Relații Economice Internaționale"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
bloc B, birou 708, 713

 

decanat.rei@ase.md

 

(+373 22) 402-777

@asemrei

Rodica CRUDU
Decan, Rodica CRUDU

Doctor, conferentiar universitar,
Profesor Jean Monnet

"Facultatea urmăreşte atât scopul de a transmite viitorilor specialişti în REI un anumit volum de cunoştinţe, cât şi cel de a educa personalităţi creative şi curajoase, care ştiu cum să devină influente, bogate şi de folos ţării."

Facultatea REI a ASEM este o facultate cu tradiție și recunoaștere în spațiul universitar din republică, ce oferă studenților programe de studiu de calitate.

Este prima facultate din Republica Moldova, care a început să pregătească specialişti în domeniul relaţiilor economice internaţionale, acumulând în această privinţă cea mai bogată experienţă.

VINO la REI - Asigură-ți o carieră de succes !!!