Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea "Economie Generală și Drept"