Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea "Economie Generală și Drept"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 610-611

 
egd@ase.md

 
 (22) 402 776
(22) 402-713
chirilici

Viorica BÎRLĂDEANU, Dispecer superior
responsabil secţia cu frecvenţă la zi, anul I-III


Program de lucru: Luni – Vineri, 800 - 1600
Pauză de masă: 1200 - 1300
Tel. 022 402 776
Bl.A., biroul 610