Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

 1. Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior
 2. REGULAMENT-CADRU privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă
 3. Regulament cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master
 4. Regulamentului cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior
 5. Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III
 6. Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor de conducere şi alegerea organelor de conducere în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova
 7. Planul-cadru pentru studii superioare.
 8. Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu.
 9. Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și a specialităților în învățământul superior.
 10. Ghidul de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu
 11. Regulamentul instituţional privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor
 12. Regulamentul-cadru privind stagiile de practică în învăţămîntul superior (ciclul I – studii superioare de licenţă, ciclul II – studii superioare de masterat, studii superioare integrate şi învăţămîntul medical şi farmaceutic)(Anexa.A.10).
 13. Regulament-cadru al catedrei instituţiei de învăţămînt superior (Anexa.A.8).
 14. Regulamentul facultăţii instituţiei de învăţămînt superior universitar (Anexa.A.9).