Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică

Date de contact

 

or.Chişinău, MD-2005,
str. Bănulescu-Bodoni, 59,
Blocul "B"; etajul 4; biroul 401

 

(022) 222-765, (022) 402-716 (decan)

(022) 402-975 ( prodecan)

(022) 402-972 (secretariat)

 

decanat.tise@ase.md

https://www.facebook.com/TISE.ASEM/

Cursurile în SECURITATEA INFORMAȚIEI  din cadrul proiectului Erasmus+...

În conformitate cu programul de activitate al Proiectului Erasmus+ „LMPI  - Licență și masterat profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și...

În zilele de 28 februarie, 01 martie și 21 martie 2019 colaboratorii Facultății Tehnologii Informaționale și Statistică Economică a ASEM au participat la trening-urile...

© 2021 Academia de Studii Economice a Moldovei. Toate drepturile rezervate. Webmaster