Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Drept"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 908

 
alexandrarmeanic@yahoo.com
alina885@yandex.ru
 
şef catedră:(022) 402-880
GSM: 069121234
Alexandru ARMEANIC

Alexandru ARMEANIC
şef departament „Drept”

Departamentul "Drept" deține un rol aparte în structura facultății "Economie Generală și Drept", având ca obiectiv pregătirea specialiștilor în domeniul dreptului economic.

Absolvenții specialității "Drept" trebuie să cunoască:
  • disciplinele teoretice fundamentale juridice;
  • disciplinele juridice de drept privat și de drept public;
  • disciplinele de învățământ economice generale ca: statistica, finanțele întreprinderii, bazele contabilității, analiza activității economice, management și etc;
  • metodele de utilizare a mijloacelor moderne de calcul în domeniul juridică economic.
Specialistul în domeniul "Drept-ului" trebuie să posede:
  • cunoștințe despre activitatea organelor de stat legislative; executive, judecătorești;
  • capacități analitice, organizatorice; de decizie și de soluționare a situațiilor de drept;
  • deprinderi în luarea deciziilor corecte privind aplicarea actelor normative naționale și/sau străine, cît și normelor juridice;
  • deprinderi în formarea și redactarea documentelor de afacere.