Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

În contextul serbării aniversării de 50 de ani de la fondarea catedrei „Economia muncii”, departamentul „Resurse umane, Afaceri publice şi Comunicare” din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, s-a oraganizat Masa rotundă cu genericul:
”Valorificarea potențialului uman pe piața muncii din Republica Moldova în contextul constituirii economiei bazate pe cunoaștere”.

Manifestarea ştiinţifică a început cu mesajul de felicitare al rectorului ASEM, dr.hab., prof.univ., academician, Grigore Belostecinic. Pe această cale, au fost menţionaţi cei care și-au adus o contribuție personală deosebită în activitatea catedrei, care au activat și continuă să activeze în cadrul departamentului în perioade diferite de timp.

Rectorul ASEM, Grigore Belostecinic a adresat cuvinte de înaltă apreciere şi mulţumiri pentru toate eforturile depuse de-a lungul anilor în vederea atingerii unor rezultate frumoase și apreciabile ale catedrei. De asemenea, au fost înmânate diplome de gratitudine pentru înaltă măiestrie profesională, devotament în cultivarea valorilor general-umane şi în legătură cu Aniversarea de 50 de ani de la fondarea catedrei.

Intervenţii valoroase au avut: Dorin Vaculovschi, dr., conf.univ., Alic Bârcă, dr.hab, prof.univ., Valeriu Sainsus, dr., conf.univ., şi alţii.

Cu această ocazie a fost organizată şi o excepţională expoziţie de carte.