Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Diplome, flori și premii bănești au fost acordate în semn de gratitudine pentru eforturile depuse și rezultatele obținute profesorilor: Ludmila Cobzari, dr.,hab., prof.univ., Decanul Facultăţii Finanţe, Zinovia Toacă- dr. conf.univ., Decanul Facultăţii Tehnologii Informaţionale şi Statistică Economică, Aurelia Tomşa, dr., conf.univ., Şef Departament Teorie şi Politici Economice, Mariana Şendrea-dr., conf.univ., Rodica Crudu, dr., conf.univ., Decanul Facultăţii Relaţii Economice Internaţionale, Maia Bajan-dr., conf.univ., Prodecanul Facultăţii Contablitate şi Budurin-Furculiță Cristina, Şef Catedră Economie, Turism, Servicii, Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM.

Diploma Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării a fost acordată Doamnei Grigoroi Lilia, dr., conf.univ., Decanul Facultăţii Contabilitate şi Domnului Zaporojan Veaceslav, dr., conf.univ., Decanul Facultăţii Economie Generală şi Drept pentru înaltă măiestrie didactică, contribuţie remarcabilă în promovarea educaţiei de calitate, cultivarea valorilor general-umane, devotament şi cu prilejul Zilei Profesionale a lucrătorilor din Învăţământ.

De asemenea, a fost acordată Diplomă de Onoare a Guvernului Republicii Moldova, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea şi promovarea învăţământului de calitate, precum şi cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorilor din Învăţământ, Doamnei Angela Solcan, dr., prof.univ., Şef Departament Management.

Preţuire şi aprecieri nemărginite, Stimaţi Profesori!