Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Reforming Master Programmes in Finance
in Armenia and Moldova (REFINE)

La 7 octombrie, a.c. a avut loc Conferința cu genericul ”MOLDOVAN HIGHER EDUCATION IN A CHANGING WORLD: HOW TO ALIGN STUDY PROGRAMMES WITH CURRENT AND FUTURE NEEDS”, dedicată finalizării proiectului “REFORMING MASTER PROGRAMMES IN FINANCE IN ARMENIA AND MOLDOVA” (REFINE), în cadrul programului ERASMUS+.

Evenimentul, desfășurat în regim online, a întrunit reprezentanți ai universităţilor din Uniunea Europeană, membri ai consorţiului, precum: Richard Pircher, Johannes Wetzinger, de la University of Applied Sciences BFI Vienna, Austria, în calitate de coordonator de proiect; Natasa Urbancikova, Oto Hudec - Technical University of Kosice, Slovakia; Gert de Jong, Bernard Smeenk, Margit Varga - Amsterdam University of Applied Sciences, Netherlands; Olivier Bruno, Srdjan Redzepagic - University Nice Sophia Antipolis, France; colegi din Armenia din cadrul Armenian State University of Economics, Yerevan; Russian-Armenian University, Yerevan; Gavar State University, Gavar.

Republica Moldova a fost reprezentată de echipele implicate în realizarea proiectului din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei (coordonator național al proiectului REFINE), Universității de Stat din Moldovași a Universității de Stat din Comrat.

De asemenea, lista care a întrunit în jur de 100 participanți, a inclus reprezentanți ai sectorului financiar-bancar autohton din cadrul Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Serviciului Fiscal de Stat, băncilor licențiate, companiilor de consultanță, companiilor de asigurări etc.

La debutul Conferinței, Claudia Melinte, coordonator național al Oficiului Erasmus+ în Moldova a venit cu un mesaj de felicitare și de apreciere vis-a-vis de contribuția proiectului REFINE la perfecționarea învățământului universitar autohton și alinierii acestuia la standardele europene.

Ulterior, participanții au prezentat rezultatele proiectului REFINE, accentul fiind focusat pe:

  • Analiza SWOT a programelor de master incluse în Proiect;
  • Reforma curriculară a programelor respective;
  • Finalitățile asigurate masteranzilor pentru o carieră de succes;
  • Dezvoltarea suportului metodologic, drept urmare a traning-urilor realizate la universitățile-partenere.
Evenimentul a fost realizat cu suportul financiar al Uniunii Europene.