Academia de Studii Economice a Moldovei, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C.Kiriţescu"organizează în perioada...