Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Stimați membri al CDSI al ASEM,
MIERCURI, 30 ianuarie 2019, la ora 1500, în biroul 301,  et. 3  bl. ”A”, (str. Bănulescu Bodoni, 61)
va avea loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ASEM

ORDINEA DE ZI:
  1. Despre implementarea Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1234 din 12.12.2018 privind condițiile de salarizare a peronalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică și eventuale efecte asupra bugetului ASEM pentru anul 2019.
    Raportori: Mariana PÂRLII, șef adjunct al Serviciului Planificare Economică și Finanțe al ASEM
    Aliona TEACĂ, șef Servciul Resurse Umane al ASEM

  2. Despre măsurile întreprinse în vederea casării bunului imobil (fără teren!) de pe str. Marinescu, 3, or. Durlești.
    Raportor: Silvia MARIAN, dr., conf. univ., șef Serviciul Juridic și de Secretariat al ASEM

  3. Diverse