Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Stimați membri al CDSI al ASEM,
MARȚI, 25 octombrie 2019, la ora 1500, în biroul 301, et. 3 bl. ”A”, (str. Bănulescu Bodoni, 61)
va avea loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ASEM

ORDINEA DE ZI:
  1. Despre mersul executării și rectificarea bugetului ASEM pentru anul 2019.
    Raportor: Mariana PÂRLII, șef al Serviciului Planificare Economică și Finanțe al ASEM

  2. Aprobarea deciziei de dare în locațiune a spațiilor ASEM
    Raportor: Igor MELNIC, conf. univ., dr., membru al CDSI, președinte al Comisiei de negociere în vederea dării în locațiune a activelor neutilizate a ASEM

  3. Diverse