Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Stimaţi membri al CDSI al ASEM,
VINERI, 23 februarie 2018, la ora 1400, în biroul 301, et. 3 bl. ”A” (str. Bănulescu Bodoni, 61)
va avea loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al ASEM

ORDINEA DE ZI:
 1. Despre inițierea unor programe noi de studii la ciclul II, masterat.
  (denumirea programelor, argumentarea și planurile de învățământ se anexează)

  Raportor: Angela CASIAN, dr., conf. univ., director SMEEB

 2. Aprobarea cuantumului taxei de studii în ASEM la ciclul I, Licență, învățământ cu frecvență redusă.
  Raportor: Mariana PÂRLII, șef adjunct al Serviciului Planificare Economică și Finanțe al ASEM

 3. Despre executarea bugetului ASEM pentru anul 2017.
  Raportor: Mariana PÂRLII, șef adjunct al Serviciului Planificare Economică și Finanțe al ASEM

 4. Informația cu privire la bugetul ASEM pentru anul 2018.
  Raportor: Mariana PÂRLII, șef adjunct al Serviciului Planificare Economică și Finanțe al ASEM

 5. Aprobarea deciziei de dare în locațiune a spațiilor ASEM.
  Raportor: Igor MELNIC, dr., conf. univ., prorector ASEM, membru al CDSI

 6. Diverse