Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Stimați membri al CDSI al ASEM,
VINERI, 22 martie 2019, la ora 1500, în biroul 301, et. 3 bl. ”A”, (str. Bănulescu Bodoni, 61)
va avea loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ASEM

ORDINEA DE ZI:
  1. Aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire a sporului de performanță pentru personalul din ASEM.
    Raportori: Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., prof. univ., academician, rector ASEM

  2. Despre mersul implementării Planului Strategic de Dezvoltare al ASEM pentru perioada 2018-2022
    Raportori: Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., prof. univ., academician, rector ASEM

  3. Aprobarea deciziei de dare în locațiune a spațiilor ASEM.
    Raportor: Igor MELNIC, dr., conf. univ., prorector ASEM, membru al CDSI

  4. Diverse