Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Stimați membri al CDSI al ASEM,
VINERI, 19 octombrie 2018, la ora 1500, în biroul 301,  et. 3  bl. ”A”, (str. Bănulescu Bodoni, 61)
va avea loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ASEM

ORDINEA DE ZI:
 1. Rezultatele admiterii în ASEM la ciclul I, licență și ciclul II, masterat pentru anul universitar 2018-2019.
  Raportor: Angela CASIAN, dr., conf. univ., secretar responsabil al Comisiei de Admitere a ASEM

 2. Despre casarea bunului imobil, raportat la mijloace fixe din or. Durlești, str. Al. Marinescu, 3, aflat în gestiunea ASEM.
  Raportor: Silvia MARIAN, dr., conf. univ., șef Serviciul Juridic și de Secretariat al ASEM

 3. Despre mersul executării și rectificarea bugetului ASEM pentru anul 2018.
  Raportor: Mariana PÂRLII, șef adjunct al Serviciului Planificare Economică și Finanțe al ASEM

 4. Aprobarea deciziei de dare în locațiune a spațiilor ASEM.
  Raportor: Igor MELNIC, conf. univ., dr., membru al CDSI, președinte al Comisiei de negociere în vederea dării în locațiune a activelor neutilizate a ASEM

 5. Diverse