Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Stimați membri al CDSI al ASEM,
MARȚI, 18 iunie 2019, la ora 1400, în biroul 301, et. 3 bl. ”A”, (str. Bănulescu Bodoni, 61)
va avea loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ASEM

ORDINEA DE ZI:
  1. Despre mersul executării bugetului ASEM pentru anul 2019.
    Raportor: Lidia CAVCALIUC, economist-coordonator, Serviciul „Planificare Economică și Finanțe”

  2. Despre gestionarea și întreținerea patrimoniului imobiliar al ASEM
    Raportor: Igor MELNIC, dr., conf. univ., prorector ASEM, membru al CDSI

  3. Despre mersul pregătirii pentru organizarea admiterii 2019.
    Raportor: Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., prof. univ., academician, rector ASEM

  4. Diverse