Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Stimați membri al CDSI al ASEM,
VINERI, 01 martie 2019, la ora 1500, în biroul 301,  et. 3  bl. ”A”, (str. Bănulescu Bodoni, 61)
va avea loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ASEM

ORDINEA DE ZI:
 1. Despre executarea bugetului ASEM pentru anul 2018.
  Raportori: Mariana PÂRLII, șef adjunct al Serviciului Planificare Economică și Finanțe al ASEM
 2. Informația cu privire la bugetul ASEM pentru anul 2019
  Raportori: Mariana PÂRLII, șef adjunct al Serviciului Planificare Economică și Finanțe al ASEM
 3. Aprobarea taxei de cazare în căminele studențești ale ASEM pentru anul 2019
  Raportori: Mariana PÂRLII, șef adjunct al Serviciului Planificare Economică și Finanțe al ASEM
 4. Aprobarea deciziei de dare în locațiune a spațiilor ASEM.
  Raportor: Igor MELNIC, dr., conf. univ., prorector ASEM, membru al CDSI
 5. Diverse