Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Transferul studenţilor, pentru anul universitar 2020-2021 începând cu 25 august curent, de la o altă instituţie de învăţământ în Academia de Studii Economice din Moldova se efectuează:

  • la orice formă de studii, cu permisiunea rectorilor instituţiilor respective;
  • la orice an de studii, cu excepţia primului şi ultimului an;
La cererea de transfer se vor anexa:
  • actul de studii în baza căruia s-a efectuat admiterea (diploma de bacalaureat cu anexa respectivă, atestat etc.);
  • situaţia academică (certificatul academic) pe anii de studii;
  • copia buletinului de identitate;
  • 4 fotografii (3x4).

Actele vor fi prezentate în biroul 304 (Bloc A), Zilnic, orele 800 - 1630

Transferul studentilor se admite numai în baza de contract cu achitarea taxei pentru studii.