Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

În baza Metodologiei de desemnare a membrilor Consiliului Științific al ASEM  și Deciziei Senatului din 28.08.2020,  se anunță concurs pentru ocuparea postului de Președinte al...

ACADEMIA  DE  STUDII  ECONOMICE  A  MOLDOVEI anunţă concurs la studii de doctorat la Şcoala doctorală ASEM din surse bugetare (pentru cetăţenii RM) şi prin contract cu plată pentru...

Anunț publicat în ziarul ”Literatura și Arta” la 10 septembrie 2020

Academia de Studii Economice din Moldova
Stimați studenți ai primului an de studii în ASEM, învățământul cu frecvență la zi, Ciclul I, Licență!

Ne-am dorit foarte mult să ne întâlnim...

Academia de Studii Economice din Moldova, în parteneriat cu Universităţi din România, Turcia, Armenia, Bulgaria şi Ucraina, anunţă organizarea Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale...

Adunarea generală on–line a corpului științifico - didactic şi reprezentanţilor studenţilor facultăţii...

Adunarea generală on–line a corpului științifico - didactic şi reprezentanţilor studenţilor facultăţii...

Adunarea generală on–line a corpului științifico - didactic şi reprezentanţilor studenţilor facultăţii...

We have the pleasure to inform you that the 2020 application call for the Coimbra Group Short Stay Scholarship Programme for young researchers from European Neighbourhood is now open.

The...

ELIGIBILITY REQUIREMENTS
  1. The candidate has to receive an official approval of acceptance from the chosen Lithuanian higher education institution...