Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Avize

Concurs la studii de doctorat la Şcoala doctorală ASEM

Publicat: 15-09-2020

ACADEMIA  DE  STUDII  ECONOMICE  A  MOLDOVEI anunţă concurs la studii de doctorat la Şcoala doctorală ASEM din surse bugetare (pentru cetăţenii RM) şi prin contract cu plată pentru anul universitar 2020-2021, la specialităţile:

521.01. Teorie economică şi politici economice 521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale 521.03. Economie şi management în domeniul de acti...

Concurs pentru ocuparea postului de Președinte al Consiliului Științific al ASEM

Publicat: 15-09-2020

În baza Metodologiei de desemnare a membrilor Consiliului Științific al ASEM  și Deciziei Senatului din 28.08.2020,  se anunță concurs pentru ocuparea postului de Președinte al Consiliului Științific al Academiei de Studii Economice a Moldovei.

La concurs pot participa persoane care au dreptul de a conduce doctorate sau îndeplinesc standardele minime obligatorii pentru acordarea acestui...

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante

Publicat: 10-09-2020

Anunț publicat în ziarul ”Literatura și Arta” la 10 septembrie 2020

Academia de Studii Economice din Moldova anunţă concurs pentru ocuparea posturilor științifico-didactice:
Profesor universitar
  • Departamentul Business Internațional –  1
Conferențiar universitar
  • Departamentul Management – 1
  • ...

Hide Main content block